l

Werkwijze

Een voedings- of dieetadvies is maatwerk. De begeleiding zal afgestemd worden op de verwachtingen en wensen van de cliënt. Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur. In het eerste consult vindt een uitgebreide anamnese plaats waarbij informatie wordt verzameld over uw klachten, persoonlijke omstandigheden, voeding-, bewegings- en leefgewoonten. Daarnaast vindt er met gebruik van een Tanita Body Compostion Analyzer (BC 418 MA) een uitgebreide lichaamsanalyse plaats waarbij uw vetpercentage, vochtpercentage, vetvrije massa, tailleomvang, BMI en uw ruststofwisseling (de hoeveelheid calorieën die u verbrandt in rust per 24 uur) worden gemeten. Samen met de diëtist bespreekt u welke barrières en belemmeringen u wilt overwinnen, en wat een reëel einddoel is om naar toe te werken. Aan de hand van deze gegevens stel ik, in overleg met u en rekening houdend met uw wensen, een persoonlijk behandelplan, een dieetadvies en beweegadvies op.

Vervolgconsulten

In de volgende consulten begeleidt de diëtist u om uw einddoel te halen. U krijgt informatie over de praktische toepassing van het dieet zoals inkopen en bereiden van eten. Ook het omgaan met moeilijke situaties, zoals uit eten gaan, feestjes en vakantie worden besproken. Uw eigen inzet, vragen en motivatie zijn heel belangrijk om tot het gewenste einddoel te komen.

Wat neemt u mee tijdens het eerste consult?

  • uw zorgpas met het nummer van uw zorgverzekering
  • een geldig legitimatiebewijs: een ID-kaart, paspoort of rijbewijs
  • (eventueel) een verwijsbrief van huisarts of specialist 
E-mailen
Bellen
Map
Info